• غلامرضا شریعتی   gh_shariati51@

      1397/09/12 ساعت 21:25

      حاکم شدن سوداگری در حوزه #کودکان و #خردسالان ،تبعات بدی خواهد داشت و جامعه را به انحطاط می‌برد. آموزش‌های غلط و غیراصولی که در مراکز بدون مجوز ارائه می‌شود، موجب هدر رفتن ، سرمایه‌های آینده کشور که همین کودکان هستند، خواهد شد. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://khouzestan.isna.ir/default.aspx٪۳FNSID٪۳D۵٪۲۶SSLID٪۳D۴۶٪۲۶NID٪۳D۱۱۳۸۸۸&ved=۲ahUKEwj۰kunYmoTfAhXFJlAKHTraBVIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw۲Kpza۸uV-۷mujv۹Lh۶w۶Zr&cshid=۱۵۴۳۸۵۹۳۹۲۱۶۳ …