• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1396/11/10 ساعت 16:13

    #وزارت_کار گزارش داده مدت اشتغال نیمی از شاغلان کشور در شغل اصلی خود به ۱۰ سال هم نمی‌رسد. با این حال نکته جالبتر ۲۲۰ هزار زنی هستند که با بیش از ۳۰ سال سابقه کار همچنان مشغول به کارند. ۱۶۷ هزار زن در #کشاورزی ۴۳ هزار زن در #صنعت ۱۰ هزار زن در #خدمات

  • خبرگزاری ایرنا   irna1313@

    1396/06/08 ساعت 18:32

    #روحانی: انحصار را بشکنیم، #خدمات را تاجایی که می‌شود رقابتی کنیم و دراختیار مردم بگذاریم،#مردم بهتر و ارزان‌تر کار می‌کنند