• پزشکیان: آنهایی که دنبال تضعیف مجلس هستند با کلیت نظام مشکل دارند و عده‌ای نیز در ظاهر خود را انقلابی می‌دانند اما کارشان تضعیف مجلس است. موندم آقایان چطوری می‌تونن از #مجلس‌ ی که توش #دورازهی‌ها و #خدادادی‌ها داره و هیچ کاری تا حالا برای مرذم نکرده، دفاع کنند!