• نسخۀ صوتی:‌ دست‌وپا چلفتی‌ها - کتابی جدید از تشریحِ علمی این احساس #خجالت آور و چگونگی غلبه بر آن می‌گوید (تای تاشیرو، آتلانتیک) http://tarjomaan.com/sound/۹۰۱۷/

  • امروز از یکی از #نمایندهای مجلس پرسیدم، شما تو این مملکت چه کاره‌اید، چرا کاری نمی‌کنید، مردم تا کی باید تحل کنند، گفت: من #شرم می‌کنم که الان نماینده‌هستم، همه #خجالت می‌کشیم، کاری از دست ما بر نمی‌یاد، خود مردم باید کاری بکنند!!!