• فرید مدرسی   faridmod@

    1396/11/08 ساعت 18:37

    وظیفه #نماینده_مجلس ، غرغر کردن و خبرنویسی درست و غلط نیست. او حق ندارد #خبر_کذب بدهد که بعد از آن عذرخواهی کند. آن خبر، آنچنان روحِ جامعه را می‌کُشد که عذرخواهی مرهم نمی‌شود. نمایندهٔ مجلس باید از درد مردم بکاهد؛ نه بر روح و روان آنان، ناامیدی و فلاکت وصله بزند. #محمود_صادقی