• زهرا نژاد بهرام   zahra_nezhad@

    1397/10/25 ساعت 15:43

    بنظر میرسد سقوط هواپیمای اخیر و ازمیان رفتن جمعی ازهموطنانمان، آنطور که باید در #خبرها، موردتوجه قرارنگرفت. اینکه مردم درجریان حوادث،اخبار و اطلاعات قرار بگیرند،حق آنهاست. ضمن #تسلیت این ضایعه، برای خانواده‌های این رفتگان، از درگاه خدای منان، طلب صبر دارم #سقوط_هواپیمای_۷۰۷_ارتش