• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1398/04/12 ساعت 18:41

    کارفرمای اصلی خبرنگار همیشه مخاطب است خبرنگار به ویژه در بحران به جای دنبال گفتگو گرفتن از مقامات باید در پی انتقال صدای مردم و گزارش هر آنچه که مردم درباره آن می‌خواهند بدانند باشد جای گزارش میدانی توصیفی برای انتقال فضا و انتقال صدای مردم در #خبرنگاری_بحران ما خالی است

  • سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1398/01/19 ساعت 16:24

    توی این مدت زیاد درباره لزوم برگزاری دوره #خبرنگاری_بحران نوشته شد امارفتارهای برخی مدیران در شرایط بحران به شکلیه که باید مدیران هم دوره‌های «مدیریت در زمان بحران» رو بگذرونن از رییس ستاد بحران تا استانداران و وزرا همه باید شرکت کنند،به خصوص استاندار خوزستان و شخص وزیر کشور!

  • رفتن به یک منطقه زلزله زده برای تهیه #خبر از ما کارشناس #خبرنگاری_بحران نمی‌سازد ترجمه یک کتاب در مورد بحران از ما کارشناس #مدیریت_بحران نمی‌سازد مطالعه داستانهایی در مورد #عملیات_روانی از ما کارشناس عملیات روانی نمی‌سازد #توهم_دانایی بسیار آسیب زا است #رسانه #ارتباطات