• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/06/23 ساعت 14:56

    تو این روزها برای آرامش جان فقط کار می‌کنم.خلاف تصور بسیاری بدون هیچ پیش‌بینی مالی.امیدوارم سومین دورِ اجرای #کافه_پولشری هم همچنان روسفیدم کنه. این بار برای ساکنین شمال تهران در #خانه_موزه_انتظامی نمیدونم باور به عشق در این حجم تاریکی چقدر می‌تونه یاور باشه.از پنج مهر منتظرم

  • الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/07/07 ساعت 10:32

    با همه‌ی گرفتاری‌ها، زخم زبان‌ها، گفته‌ها و‌ناگفته‌های جانِ خسته‌م، لبخند می‌زنم و‌هرشب میزبان شمایانی هستم که عاشقِ عاشق شدن هستین اما حواستون به گذرِ زمان نیست … #کافه_پولشری تمام‌تلاش من برای مبارزه با مرگِ امید در جان‌های خسته است.کنارم باشید. #خانه_موزه_انتظامی #تیوال