• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1398/01/26 ساعت 09:42

    همراه شو‌ عزیز در #پویش_لباس_همدلی به همت #خانه_تأتر حمع اوری لباس و کفش نو برای مناطق سیل زده پنجشنبه، جمعه، شنبه از ساعت ده صبح تا هفت عصر اول خیابان سمیه و استاد نجات الهی، عمارت خانه تأتر #ریتوئیت لطفا نیاز به مشارکت گسترده تولیدی‌های پوشاک و کفش

  • الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1398/01/26 ساعت 22:00

    #پویش_لباس_همدلی به همت #خانه_تأتر جمع‌اوری لباس و کفش نو برای مناطق سیل زده پنجشنبه، جمعه، شنبه ازده صبح تاهفت عصر خیابان استاد نجات الهی اول سمیه.عمارت خانه تأتر #ریتوئیت لطفا نیاز به مشارکت گسترده تولیدی‌ها پی‌نوشت:با اعلام‌نیاز امدادگران منطقه اسباب‌بازی اضافه شد