• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/05/21 ساعت 13:42

    #خانه‌سازی در دولت امید | وزیر شهرسازی‌:

    ۹۰۰هزار واحد مسکونی تا پایان دولت افتتاح خواهد شد که ۵۰۰هزار واحد آن مربوط به #مسکن_مهر نیمه‌تمام است
    ۹۳۰هزار نفر واجد در سامانه طرح اقدام ملی مسکن پرونده خود را تکمیل کرده و ۴۰۰‌هزار نفر واجد شرایط هستند
    http://irna.ir/news/۸۳۹۰۳۵۵۷/