• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

      1397/04/02 ساعت 11:16

      #نوشابه‌ها در ایران دیگر گوارا نیستند سال‌های سال جرعه جرعه از بطری‌ها نوشابه نوشیدیم و با آنها #خاطره‌بازی کردیم اما از خود نپرسیدیم چه شد که در عرض دو دهه اخیر برخی از برندهای قدیمی که برای صدها نفر #شغل ایجاد کرده بودند، را از دست دادیم؟ https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news-۶۳۶۲۱۶ …