• احسان محمدی   ehsanm92@

   1398/05/04 ساعت 12:03

   «بازیگری بعد از کار در #معدن، سخت‌ترین کار دنیاست».
   هر وقت تابستان در دمای ۶۰ درجه در مرز ایران و عراق و منطقه آلوده به مین‌های فرسوده کار کردی بیا تا در مورد سخت‌ترین کار دنیا حرف بزنیم.
   #خاطرات_تابستان