• احسان محمدی   ehsanm92@

      1398/05/04 ساعت 12:03

      «بازیگری بعد از کار در #معدن، سخت‌ترین کار دنیاست». هر وقت تابستان در دمای ۶۰ درجه در مرز ایران و عراق و منطقه آلوده به مین‌های فرسوده کار کردی بیا تا در مورد سخت‌ترین کار دنیا حرف بزنیم. #خاطرات_تابستان