• شهاب جوانمردی   vagheanke@

    1397/12/07 ساعت 16:38

    از بین این کتابهای موفقیت و … فقط، قورباغه‌ات را قورت بده، به دلم نشسته البته اگر متناسب شرایط ما بازنویسی‌اش کنند باید #خارپشت مان را هر روز قورت دهیم