• حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1397/10/14 ساعت 17:56

  فکر می‌کنم عبارت «مرگ بر …» شعار مناسبی برای دفاع از #حیات نباشه!

 • سال‌ها تصور می‌شد #مریخ محل خوبی برای رشد و توسعه‌ی #حیات نیست؛ اما بر اساس پژوهش‌های چند سال گذشته، احتمال وجود #اکسیژن در مناطقی به نام شوراب در سطح مریخ وجود دارد و به این صورت امید به حیات در این سیاره بالا می‌رود. اطلاعات بیشتر را در https://goo.gl/aYX۸J۳ بخوانید.

 • پروانه مافی   ParvanehMafi@

  1396/12/17 ساعت 23:47

  #زن، محور #حیات بشریت، گسترش #صلح و #محبت است. شادی و سرزندگی زنان، نشاط جامعه را در پی خواهد داشت و خشونت علیه آنان، جامعه را پُر تنش و نااُمید خواهد کرد.

 • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1396/06/28 ساعت 09:51

  #ولایتی: «#تراریخت» ریشه «#حیات» را در این سرزمین می‌زند/ نمی‌دانیم برخی چرا اصرار می‌کنند http://tn.ai/۱۵۲۳۴۲۱