• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/05/12 ساعت 22:08

    #دولت درمدت باقیمانده عمر خود باید تصویری از کارآمدی وتوانایی خود نشان دهد. تدابیر در جلسات هماهنگی قوا باید حکیمانه باشد و کارآمدی خود را درعمل نشان دهد. این تدابیر نباید تکرار تصمیمات نادرست برخی از نهادهای #حکومتی باشد. برای تضمین درستی تصمیمات باید نظارت در سه قوه ایجاد شود.

  • حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1397/07/17 ساعت 11:14

    امروز امّا دفاع مقدس دیگری در جریان است؛ اکنون حوزه‌های علمیه باید برای حفظ انقلاب، #نظام‌_سازی، اقامه قسط در حوزه #اجتماعی و #حکومتی ابعاد پیچیده فقه حکومتی را درست بشناسند. تهدیدها در این عرصه، نامحسوس‌تر و فوق العاده جدی‌تر است …./۱