• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/29 ساعت 14:04

    آیت الله خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران: سیاست #عزت، #حکمت و #مصلحت می‌گوید که با همه دنیا روابط مان را تنظیم کردیم بدون آنکه به کشوری زور بگوییم و به ما زور بگویند/این سیاست #حق و #ثابت نظام اسلامی است

  • محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/01/24 ساعت 11:53

    «اوست کسی که در بین بى‌سوادان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند و آنان را پاک گرداند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد …» جمعه، ۲؛ از تقارن #کتاب و #حکمت در این آیه و آیات دیگر می‌توان برداشت کرد که لازمه شناخت و اجرای درست دین، برخورداری از نگرش خردورزانه است.

  • پیامبر ما فرمود: «ارحموا ثلاثا: عزیز قوم ذل و غنی قوم افتقر و عالما یلعب به الجهال» ترجمه مولانا: گفت پیغمبر که با این سه گروه رحم آرید ار ز سنگید و ز کوه آن که او بعد از رئیسی خوار شد و آن توانگر هم که بی‌دینار شد و آن سوم، آن عالمی کاندر جهان مبتلی گردد میان ابلهان #حکمت