• پدرام الوندی   pedi@

      1397/11/03 ساعت 23:35

      امروز به مناسبت پانزدهمین سال تأسیس مؤسسه #امام_موسی_صدر، همکاران ادوار مؤسسه گردهم آمدند و از زحمات مدبرانه‌ و دلسوزانه خانم #حوراصدر تقدیر کردند و البته شرمندگی چهل سال بی‌خبری از سرانجام پرونده ربایش امام موسی صدر هم بماند برای کسانی که مسوولیت داشتند و کاری نکردند …