• جواد حیدریان   javadheydarian@

    1397/10/10 ساعت 19:03

    اینکه #تلویزیون نهاد رسانه‌ای نیست و کار نهادی ضد مردمی را انجام می‌دهد شکی نیست. اما در شرایطی که بسیاری از قانع نشدگان #حوادث۸۸ از این ماجرا گذر کرده اند و طی یکسال گذشته گروه‌های مختلف و متعارض هر روز اعتراض علنی دارند، چه اصراری بر دروغپردازی علیه معترضان سال ۸۸ دارند؟