• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

      1397/03/22 ساعت 14:25

      دو سال پیش در چنین روزی استاد #حمیدسبزواری پدر شعر انقلاب دار فانی را وداع گفت. این شاعر بزرگ تا پایان عمر پای اسلام و انقلاب ایستاد و دشمنیهای دشمنان نظام و بی مهریهای شاعران استحاله شده سابقا خودی_پیوسته به جریان اصلاحات_ کمترین خللی در عزم او پدید نیاورد. #پدر_شعر_انقلاب