• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1398/02/07 ساعت 09:20

    «قتل مرموز وکیل دادگستری با شلیک گلوله» مقتول یک وکیل دادگستری به نام #حمیدحاجیان است. حمید حاجیان فردی بود که #حسین_هدایتی یکی از متهمان پرونده‌های #مفاسداقتصادی نام او را در دادگاه برده بود http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/۲۱۹۵۴۱ …

  • امیر سیدین   amirseyedin@

    1398/02/05 ساعت 16:19

    حسین #هدایتی متهم مفاسد اقتصادی چند روز پیش در دادگاه گفته بود: به سراغ #حمیدحاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است بروید. امروز اعلام شد حمید حاجیان وکیل دادگستری در خیابان به ضرب گلوله به قتل رسید.