• گروه تجزیه طلب #الاحواز تجزیه طلبان وهابى که مقر اصلیشان در انگلستان و هدفشان جدایى خوزستان از ایران است و وابسته به رژیم آل سعود اند. نام این گروه معرب الاهواز است و شهرهاى خوزستان را به نام اختصارى جدایى طلبانه مى نامند، مانند محمره (خرمشهر)، عبادان #حمله_تروریستى #اهواز