• میلاد علوی   miladalavii@

  1397/12/18 ساعت 19:15

  بعیدی‌نژاد نوشت که اعطای #حمایت_دیپلماتیک از سوی انگلستان به #زاغری فاقد اثراجرایی است درحالی که بااین اقدام عملا دولت #انگلیس بادولت #ایران طرف خواهد بود و این یعنی آنها حق طرح شکایت در دادگاه صالح یامراجع زیرنظر سازمان ملل متحد دراین باره را خواهند داشت. http://yon.ir/mQXPE

 • عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1397/12/17 ساعت 09:39

  #حمایت_دیپلماتیک یک کشور از یک زندانی که شهروند کشوری است که در آن محکوم شده است بی سابقه است.این اقدام کم نظیر حکایت از ارزش سوژه برای #انگلیس دارد.اگر انگلیس برای این سوژه ارزش واقعی قائل است فراتر از شعار پیشنهادات قبلی ایران را عمل کند #زاغری

 • کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

  1397/12/17 ساعت 04:18

  نخستین قاعده‌ی #حمایت_دیپلماتیک در حالت تابعیت مضاعف: بر اساس ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه «یک کشور نمی‌تواند از یکی از اتباع خود علیه کشوری که این فرد تابعیت آن را نیز دارد به حمایت دیپلماتیک متوسل شود». #نازنین_زاغری