• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1397/12/21 ساعت 16:53

    اگر بدون پیش قضاوت، خانم #حلیمه_یعقوب رئیس جمهور مسلمان #سنگاپور را با مردان مسلمان رئیس جمهور، پادشاهان و روسای جمهور بسیاری از کشورهای دیگر مقایسه کنیم، بدون تردید؛ خانم حلیمه یعقوب را چند سر و گردن بالاتر از سایرین مردان حاکم بر کشورهای اسلامی خواهیم دید …