• سيدمحمد بطحايي   sm_bathaei@

      1397/07/06 ساعت 21:34

      سال تحصیلی قبل را با تحول در محتوا و برنامه‌های درسی و مهارت آموزی پایه که مورد تاکید #رییس_جمهور است، آغاز کردیم. فرایند تحول در آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری علاوه بر رویکردهای قبل، باتاکید بر #اضطراب_زدایی، تمرین مهارت‌های زندگی و #حق_زندگی_کودکانه مجدانه پیگیری می‌شود.