• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

      1397/03/19 ساعت 23:11

      پس از #انقلاب هم در زمرۀ امینان مورد اعتماد #امام امت در ستاد #انقلاب‌فرهنگی و دیگر مسئولیتهای فرهنگی و علمی کشور بود. همواره ایشان را چنین شناختم که انگیزۀ #تلاش و تکاپو و تصمیمات گوناگون ایشان در طول حیات علمی، فرهنگی و سیاسی‌شان در جهت جلب رضای‌ #حق‌تعالی بود.