• #کیروش وسط بزرگترین آرزوی فوتبالدوستان ایرانی دوباره زد زیر میز احترام. اما آیا میدانید در این اوضاع بد اقتصادی ایران او ساعتی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد. روزی ۶۰ میلیون ماهی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون. خدا بده برکت. کلاه دوستان بالاتر. #حقوق_کیروش #فوتبال #تیم_ملی