• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1396/10/10 ساعت 01:49

    اگر معترضین اقتصادى، خود در برابر #آشوبگران امنیتى نایستند، پروژه مطالبه عدالت اجتماعى از #دولت حاکم نابود میگردد و پتانسیلِ رفع تبعیض، صرفِ بازگشت امنیت خواهد شد. پروژه آشوب، زهر عدالت و آزادى است؛ هر عقل سلیمى میداند که #حقوق_عمومى در چرخه اغتشاش ذبح میشود. #فتنه #٩دى