• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/06/06 ساعت 22:09

    از باخت خیلی ناراحتم … ولی حالم خوبه … چون #پرسپولیس طوری جلو #الدحیل قدرتمند بازی کرد که الان هیچ هواداری احساس #حقارت نمی‌کنه …

  • دو شب است دارم به یک مفهوم فکر می‌کنم. به #حقارت و این که چه شد این اندازه تحمل شبیه هم نبودن را نداریم؟ مثال پشت مثال از راه می‌رسد از هر دو طیف فکری و فکر می‌کنم تاوان در میانه ماندن، مستقل بودن، چه بی‌نهایت شده است.