• مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/01/23 ساعت 19:17

    صداوسیمادر بازار شدید رقابت برای جذب و حفظ مخاطب است و کارش سخت‌تر ! چرا که سازمان یک رسانه وظیفه مدار است و بدون تعارف ساخت برنامه و ایجادرضایت از مسیر نیازهای زیستی و غرایز بسیار ساده‌تر از تولید محصول سرگرمی و تفریح از مسیر تعالی بخش و درچارچوب دینی و اجتماعی است #حفظ_نود

  • مازیار ناظمی   maziaran@

    1398/01/23 ساعت 19:27

    به جرات می‌گویم ساخت و پخش برنامه هایی که امکان پخش ان در رسانه‌های داخلی نیست در شبکه‌های #ماهواره‌ای بسیار ساده‌تر از ارائه و تهیه یک برنامه #فاخر و مناسب با اهداف و محیط فرهنگی و شرعی مخاطب ایرانی است #نود به رغم تمام ضعفها توانسته بود منحنی افزایش مخاطب را حفظ کند #حفظ_نود