• وقتی پای اولویتهای جامعه را پیش می‌کشید، یادتان باشد #حضور_زنان_در_استادیوم موضوع جدیدی نیست. زنان پیش از انقلاب به استادیوم می‌رفته‌اند.اگر این تلاش به ثمر بنشیند و زنان دوباره وارد استادیوم شوند، تازه می‌رسیم به ۴۰ سال قبل.