• #حسین_کروبی به نقل از پدرش: #ولایتی باقی پول #ملک_سعدآباد را نداد ولایتی از من خواستد ملکی در سعدآباد به ایشان داده شود، ملک متعلق به بنیاد شهید بود، قرار شد، بخشی از پول قسطی پرداخت شود. پس از رحلت امام نظرش عوض شد،ولایتی باقی پول را ندادند و گفت خودم قضیه را با رهبری حل می‌کنم

  • مهسا جزینی   JaziniMahsa@

    1396/06/30 ساعت 02:58

    #ضرغامی:ملاقات جنبه شخصی داشت.حامل هیچ‌پیامی نبود.#حسین_کروبی:ضرغامی محاکمه رابه صلاح نظام نمیدانست حس کردم تمایل دارد برای حل حصر کاری کنند