• علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

    1397/05/27 ساعت 16:11

    عبدلکریم #حسین_زاده (رییس فراکسیون #حقوق_شهروندی )در انتقاد از اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر رد درخواست۶وزیربرای تشکیل جلسه درمود #رفع_فیلتر #توییتر بدلیل«عدم شراکت درجرم»‌آنها نوشت:مقامات انتصابی با احترام دوچندان بامطالبات قانونی منتخبان ملت برخوردکنند https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۶۵۷۸۷۴ …