• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/09/07 ساعت 11:04

    از وقتی اینجا آمدم دو نفر بلاکم کردند که یکیش #حسین_باستانی است از ایشان می‌خواهم علت را منتشرکندبقیه هم ببینند.قطعا توهین، بی ادبی و تهمت را کسی از بنده سراغ ندارد.علت این بودکه در جاده یک طرفه‌اش دست انداز احساس می‌کرد اگر بودم جواب این مطالبش را در جاده دو طرفه می‌دادم