• ۲. اختلافات ۴۰ سال پیش عمدتا در سیاست است که #تند است، در فرهنگ #معمولی و در اقتصاد خیلی #یواش است. در مجلس اصولگرا، دکتر #حسن_سبحانی تنها صدای رسای عدالتخواهان بود. برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، و فشار به طبقات پایین که اسمش هدفمندی یارانه‌ها شده بود همه کاری کرد.