• از سر فیلمبرداری اومدم خونه، نورا میگه : مامان هلیا حرمت خواهری رو نگه داشت یه ماکارونی معمولی درست کرد، آبرومو نبرد جلو روشا …( هلیا و نورا، دخترام ، همیشه روی کانتر میشینن) #حرمت #خواهری

  • سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1397/09/26 ساعت 09:45

    هر کسی که وارد زندگی ما میشود #حرمت دارد حتی اگر یکبار به خانه مان امده حتی اگر یکبار با ما درد و دل کرده حتی اگر یکبار به ما محبت کرده . فلذا در مقابل بی مهری بسیاری از ادمهایی که زمانی میشناخته ایم بهتر است #سکوت کنیم.