• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/04/21 ساعت 09:10

  خطاهای مدیران اجرایی #جوان بهتر ازانجام راه حلهای تکراری پیرمردان مدیریت برای اداره کشور است.این جمله را صدراعظم۳۳ ساله اطریش در زمان انتصاب دومعاون ۲۸ و۲۷ ساله خودگفت جمعیت اطریش ۶۰٪ پیرهستندوایران ۲۵٪ جوان وقت آن نرسیده ما هم درکشور شاهداین تحولات درمدیریت باشیم؟ #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/03/02 ساعت 17:16

  از نمایندگان فهیم وجوان باور مجلس وبه خصوص برادرم سید فرید موسوی برای تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان سپاسگزارم وامیدوارپس از تصویب نهایی وابلاغ ان به دولت شاهد اقدام سریع دولت در اجرای آن وتحول در زمینه انتصابات #جوانان_شایسته باشیم. #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/02/18 ساعت 12:23

  امروز اولین شبکه تخصصی ملی تشکلهای مردم نهاد جوانان درکشور آغاز به کارکرد #شبکه_گردشگری_تشکلهای_مردم_نهاد_جوانان این اتفاق تحول شگرفی در حوزه تشکلها به وجود خواهد اورد وتاپایان امسال شبکه سازی درتمام زمینهای حرفه ایی شکل خواهد گرفت. #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/04/21 ساعت 12:02

  خطاهای مدیران اجرایی #جوان بهتر ازانجام راه حلهای تکراری پیرمردان مدیریت برای اداره کشور است.این جمله را صدراعظم۳۳ ساله اتریش در زمان انتصاب دومعاون ۲۸ و۲۷ ساله خودگفت جمعیت اطریش ۶۰٪ پیرهستندوایران ۲۵٪ جوان وقت آن نرسیده ما هم درکشور شاهداین تحولات درمدیریت باشیم؟ #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/04/19 ساعت 13:11

  تمام مدیرانی که امروز مدعی عملکرد خیلی خوب از خود هستن در سن زیر ۴۰ سالگی به مدیریت اجرایی،جایگاه‌های حساس منصوب شدند.ایران برای مبارزه وجنگ اقتصادی نوین نیاز به #مدیران_جوان با رعایت شایسته سالاری در انتصابات داردو #حالا_جوانان تنها راه حل پیروزی ایران درهمه عرصه‌ها هستند …

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/02/31 ساعت 19:15

  فردا روز آزمون مجلس شورای اسلامی برای رویکرد #جوانگرایی یا ادامه فعالیت بازنشستگان عزیز در سمتهای اجرایی است.امیدوارم شاهد رای نمایندگان محترم به اصلاح قانون #منع_به_کارگیری_بازنشستگان باشیم.تا امید #جوانان به شایسته سالاری درانتصاباتمدیریتی اجرایی کشور افزایش یابد. #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1396/11/12 ساعت 12:38

  درآستانه #چهل_سالگی_انقلاب جوانان ثابت کردند میشود دوباره ساخت وادامه داد کافی است به آنها اعتماد کنیم در شیراز باکمک جوانان گامی بزرگ را آغازکردیم. #مجمع_ملی_تشکلهای_مردم_نهاد_جوانان و #حالا_جوانان برای یاری ایران تا ابد ….