• مسعود سلطانی فر   msoltanifar_ir@

  1397/06/30 ساعت 13:43

  با ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان ما خود را موظف به اجرای دقیق آن می‌دانیم. به زودی برای فدراسیون هایی که مشمول این قانون می‌شوند سرپرست تعیین خواهد شد. #حالا_جوانان

 • مسعود سلطانی فر   msoltanifar_ir@

  1397/05/27 ساعت 09:59

  به محض ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، از همان هفته اول تغییرات را آغاز خواهیم کرد. #نوبت_جوانان است. #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/05/24 ساعت 15:28

  همانطور که به تشکلهای مردم نهاد #جوانان قول داده بودم مشکل ثبت شناسه تشکلها پس از یک پیگیری ۲۰ ساله با تفاهم بین وزارت کشور ووزارت ورزش وجوانان مرتفع گردید.تا دیماه انتخابات مجمع ملی تشکلهای مردم نهاد جوانان را باهمکاری وزارت کشور برگزارخواهیم کرد. #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/04/21 ساعت 12:02

  خطاهای مدیران اجرایی #جوان بهتر ازانجام راه حلهای تکراری پیرمردان مدیریت برای اداره کشور است.این جمله را صدراعظم۳۳ ساله اتریش در زمان انتصاب دومعاون ۲۸ و۲۷ ساله خودگفت جمعیت اطریش ۶۰٪ پیرهستندوایران ۲۵٪ جوان وقت آن نرسیده ما هم درکشور شاهداین تحولات درمدیریت باشیم؟ #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/04/19 ساعت 13:11

  تمام مدیرانی که امروز مدعی عملکرد خیلی خوب از خود هستن در سن زیر ۴۰ سالگی به مدیریت اجرایی،جایگاه‌های حساس منصوب شدند.ایران برای مبارزه وجنگ اقتصادی نوین نیاز به #مدیران_جوان با رعایت شایسته سالاری در انتصابات داردو #حالا_جوانان تنها راه حل پیروزی ایران درهمه عرصه‌ها هستند …

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1397/02/31 ساعت 19:15

  فردا روز آزمون مجلس شورای اسلامی برای رویکرد #جوانگرایی یا ادامه فعالیت بازنشستگان عزیز در سمتهای اجرایی است.امیدوارم شاهد رای نمایندگان محترم به اصلاح قانون #منع_به_کارگیری_بازنشستگان باشیم.تا امید #جوانان به شایسته سالاری درانتصاباتمدیریتی اجرایی کشور افزایش یابد. #حالا_جوانان

 • محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

  1396/11/12 ساعت 12:38

  درآستانه #چهل_سالگی_انقلاب جوانان ثابت کردند میشود دوباره ساخت وادامه داد کافی است به آنها اعتماد کنیم در شیراز باکمک جوانان گامی بزرگ را آغازکردیم. #مجمع_ملی_تشکلهای_مردم_نهاد_جوانان و #حالا_جوانان برای یاری ایران تا ابد ….