• شهاب جوانمردی   vagheanke@

    1398/02/20 ساعت 15:40

    در تحلیل شرایط خبر‌ه‌ایم ایضا در یافتن مقصرها و تقسیم تقصیر و هر روز با شنیدن یا جستجوی اخبار ناخوشایند، پتکی بر پیکره‌ی امیدمان کوبیده می‌شود. سرمان گیج می‌رود و در پیش‌رویمان آینده مبهم و تاریک می‌شود اما کمتر از خودمان می‌پرسیم هر یک از ما برای حفظ یا بهبود شرایط چه کنیم #حال

  • شهاب جوانمردی   vagheanke@

    1397/09/30 ساعت 00:53

    با همکاران خوبم در #فناپ به پیشواز #یلدا رفتیم و درباره‌ی #حال_خوب گفتگو کردیم دیدگاه‌هایشان بسیار برایم ارزنده و جالب بود و اکثرا اشاره می‌کردند که #حال_خوب یک امر درونی است، مسری است و هرکدام می‌توانیم برای خوب کردن حال همکاران‌مان تلاش کنیم #حال من خیلی #خوب شد

  • کى حالش خوبه؟ #حال #پاییز