• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

  1397/12/05 ساعت 00:24

  «پرسید:خوشدلی را از کجا می‌توان به دست آورد؟ حاج آخوند گفت: از دوست داشتن! باید دوست داشت. درختی را، گلی را، انسانی را، آفتاب را، زمین را …» کلامی حکیمانه برگرفته از کتاب #حاج_آخوند نوشته #عطاالله_مهاجرانی @MohajeraniSayed#

 • #حاج_آخوند؛ روایتی است صادقانه و جذاب از زیست مسلمانی. آقای مهاجرانی با قلم روانش؛ سادگی؛ هم‌زیستی؛ رواداری و حکمت در زندگی‌ و فرهنگ اصیل ایران را روایت کرده. حاج‌آخوند من را یاد استادمان؛ #محمود_امجد می‌اندازد: زلال و صمیمی؛ حکیم و عارف؛ سلامتی و عمرش مستدام. @MohajeraniSayed

 • تهران بارانی بود و هوا؛ شیداکُش؛ زیر نسیم خنک و دل‌ربایی که به صورتم می‌خورد؛ #حاج_آخوند آقای مهاجرانی را می‌خواندم. حاج‌آخوند به او می‌‌گوید: هرکاری بویی دارد و عطری؛ ببین درآینده کارت چه عطری دارد.// فکر کردم؛ برای من که سر و کارم با رسانه و ارتباطات است؛ کارم چه بویی دارد؟

 • سيده فاطمه موسوى   seyedehfatemeh3@

  1398/06/06 ساعت 15:55

  #پیشنهادکتاب: حکایت‌ها و خاطرات عطاءالله مهاجرانی از حاج‌آخوندروحانی روستای مهاجران. افرادى مانندشیخ اسماعیل دولابى و شیخ محمود امجد وحاج آخوند و دهها پیرمراد دیگر نقش مهمى در تربیت توده ى مردم ودانشجویان داشته‌اند . کتاب #حاج_آخوند رابه کسانى که دوست میدارم هدیه خواهم داد.

 • محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

  1397/11/25 ساعت 09:52

  پس از ترک #موسسه_ایران و فراغت از #روزنامه ، فرصت بیشتری برای مطالعه دارم. امروز«#حاج_آخوند» نوشته #عطاالله_مهاجرانی @MohajeraniSayed# را می‌خواندم . چقدر لطیف است داستان «جان علی». به خودم امدم دیدم به پهنای صورتم اشک می‌ریزم.

 • #حاج_آخوند: فردوسی هم سهراب است و هم رستم … به نظرم #فردوسی بیش از همه به سیاوش شباهت دارد؛ اصلا ملت ایران به سیاوش شبیه است. سیاوش منتهای زیبایی و پاکی و پایبندی به پیمان است. کتاب جدید: @MohajeraniSayed

 • بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

  1397/06/01 ساعت 14:46

  #حاج_آخوند گفت: #دوست_داشتن هر کسی مثل دیگری نیست.دوست داشتن کسی جا را برای دیگری تنگ نمی‌کند.دوستی ظرفی است که هر چه بیشتر دوست بداری، ظرفیت دوست داشتن بیشتر می‌شود.دل آدم می‌تواند به اندازه یک پیاله باشد،می‌تواند یک #چشمه باشد یا جاری باشد مثل نهر یا دریا و فراتر از دریا باشد.