• پیام برازجانی   pborazjani@

      1397/08/15 ساعت 17:43

      هدف اصلی از تصویب قانون #منع_بکارگیری_بازنشستگان #جونگرایی بود، باید دید تا انتهای اجرای این قانون سن تک تک افراد و میانگین سنی کل افراد کنار رفته و بر سر کار آمده چه تفاوتی کرده است،بهترین آزمون سنجش این قانون همین تغییرات سنی است که قابل محاسبه نیز هست. ادامه دارد …