• زبان #برنامه‌نویسی #جولیا که اخیرا نسخه ۱.۰ آن منتشر شده، از جدیدترین زبان‌هایی است که توسط دانشگاه #MIT توسعه یافته است. برخی کاربران جولیا را زبان برنامه‌نویسی محبوب آینده می‌دانند، اما آیا واقعا چنین خواهد بود؟ برای بررسی این موضوع، مقاله زیر را بخوانید.