• ایستادگی #امام_جواد(ع) در مقابل باطل و تلاش ایشان برای حاکمیت الله بدون ترس از قدرت‌ها باعث شد تا دستگاه جبار زمان این ذریه پیغمبر(ص) را در سن ۲۵ سالگی به شهادت برساند. تبیین سیره‌ی این امام همام و عدم ترس از قدرت‌های زورگو می‌تواند الگوی مناسبی برای زیست #جوان_مومن_انقلابی باشد.

  • محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1398/04/18 ساعت 06:07

    #گاندو با استفاده از چهره یک #جوان_مومن_انقلابی درس دیپلماسی به برخی داد. #گام_دوم

  • سید محمد جواد ابطحی   smj_abtahi@

    1397/05/31 ساعت 16:24

    یک #جوان_مومن_انقلابی که اینگونه خوب میفهمد و دقیق تحلیل میکند … ان شاالله قوه قضاییه از این فرصت به درستی استفاده کند وعادلانه و قاطعانه به وظیفه خود عمل کند. اگر هدف صداوسیما از«افزایش مخاطب به هر قیمت» تبدیل شود به «انجام صادقانه و عالمانه وظایف خود» اتفاقی بس بزرگ است …