• سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/11/02 ساعت 13:49

  واقعیتهایی از آرمان‌شهر غربگرایان! (۲)
  ۴۳درصد از خانوار‌های آمریکایی بدون اینکه زیر بار #قرض بروندتوانایی خریدمسکن،غذا،تلفن همراه،مراقبت‌های پزشکی وحمل و نقل راندارند.
  صدهاهزار #جوان_آمریکایی نمی‌توانند به دلیل هزینه‌های بالا به دانشگاه بروند و۳۰میلیون آمریکایی #بیمه_سلامت ندارند

 • سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/11/02 ساعت 21:52

  واقعیتهایی ازآرمان‌شهر غربگرایان! (۲)

  ۴۳درصد ازخانوار‌های آمریکایی بدون اینکه زیر بار #قرض بروند توانایی خریدمسکن،غذا،تلفن همراه،مراقبت‌های پزشکی وحمل ونقل را ندارند.
  صدها هزار #جوان_آمریکایی نمیتوانند به دلیل هزینه‌های بالا به دانشگاه بروند و۳۰میلیون آمریکایی #بیمه_سلامت ندارند