• خط حزب‌ الله   khatehezbollah@

      1397/11/24 ساعت 09:50

      انتشار برای اولین بار رهبرانقلاب: بنده همیشه و بارها گفته‌ام که هیچ چیزی نیست که زیرساختش در کشور باشد و بوسیله‌ #جوانهای ما قابل اجرانباشد/ الآن در کارهای پیشرفته و در بیشتر کارهای پیشروی کشور، پیشانی کار دست بچه‌های #حزب‌اللهی، بچه‌های #مؤمن و جوانهای #بسیجی است.