• پروانه مافی   ParvanehMafi@

      1396/10/18 ساعت 22:33

      در هفته‌ اخیر با تعدادی از #جوانان_کارآفرین در فضای مجازی ملاقات ‌داشتم که هر کدام برای ۲ تا ۵۰ نفر به صورت ‌مستقیم #شغل ایجاد کرده بودند. با توجه به وجود ۶۰۰۰ کانال ‌تلگرامی موثر، اکنون برای همه روشن است که ادامه‌ #فیلترینگ_تلگرام ، دست‌کم‌ ۱۰۰ هزار شغل مستقیم را از بین می‌برد.