• امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/07/22 ساعت 09:20

  ادله شرعی بر این حد از‌ اعمال پالایش یکسان نسبت به تمامی اقشار جامعه موجود نیست. لذا ثمره‌ای جز‌ هزینه فراوان و کندی سرعت دسترسی به‌ اطلاعات‌، تشویق‌ هر‌چه بیشتر افراد به‌ عبور‌ از پالایش و … و فرصت سوزی بیشتر‌ برای جبهه‌ داخلی و فرصت‌‌سازی برای دشمنان ندارد‌/۵ #جواد_جاویدنیا

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/07/22 ساعت 09:20

  در شرایط امروز عبور از پالایه‌ (فیلترینگ) به‌ عنوان یک ارزش بین نوجوانان و جوانان مطرح گردیده است /۲ #جواد_جاویدنیا

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/07/22 ساعت 09:20

  پالایش و ایجاد محدودیت در دسترسی در‌ اینترنت زمانی مؤثر خواهد‌ بود‌ که پشتوانه درونی و ایمانی از داخل جامعه داشته باشد؛ اما اگر در جامعه القاء شده باشد که این یک محدودیت قانونی است‌ که حکومت صرفا برای مصالح‌ خود دست به وضع آن زده … هیچ کارایی نخواهد داشت /۱ #جواد_جاویدنیا

 • این شیوه تصمیم گیری عجیب است که باتهدید یک خطیب تیم #آذری_جهرمی ۱۰۰۰gbپیشکش پیام رسانههای داخلی کند این اتفاق راباید موفقیتی برای #جواد_جاویدنیا مسئول جدید فضای مجازی دردادستانی بحساب آورد #اتوبان۴بانده را قبل از #علم_الهدی او بکار بردوخواهان اختصاص ۳۰۰ میلیارد به پیام رسانه هاشد

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/07/22 ساعت 09:20

  باید شرایطی را مهیا‌ نمود‌ که پالایش شخصی اجرا شود و افراد بالای ١٨ سال که آموزش لازم‌ فکری‌ و عقیدتی و فنی را … برای حفاظت‌ از‌ خود‌ فراگرفته، امکان استفاده‌ از‌ اینترنت‌ بدون‌ پالایش، البته با هشدارهایی لازم‌ قبل از ورود به وبگاه‌های خاص را به آنها داد/۴ #جواد_جاویدنیا

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/07/22 ساعت 09:20

  شیوه برخوردی که در مردم چنین القاء کند که حکومت آن‌ها را افرادی فرض‌ کرده‌ است که قدرت تشخیص ندارند و حکومت باید برای آنچه می‌خواهند دسترسی داشته‌ باشند‌، تصمیم‌گیری کند، بسیار زننده و دارای آثار‌ منفی است‌./۳ #جواد_جاویدنیا

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/07/22 ساعت 09:20

  دیروز دکتر #جواد_جاویدنیا جانشین آقای #خرم‌آبادی معاون #دادستانی کشور شدند. خواندن مقاله‌ی مستخرج از رساله‌ی دکتری ایشان «واکاوی سیاست‌های پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی» را پیشنهاد می‌کنم! برخی از جملات مقاله‌ی ایشان در رشتو https://goo.gl/DU۶fNG