• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/02/25 ساعت 14:12

      «سرپوش‌گذاری بر شکست‌های صهیونیست‌ها با انتقال سفارت آمریکا به قدس» #صهیونیستها #سفارت_آمریکا #قدس #جعفر_قنادباشی http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪be٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪e۲٪۸۰٪۸c٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷/ …