• صادق الحسینی   alhosseini@

      1397/08/17 ساعت 19:14

      ۲.در نظام سیاسی #آمریکا در اکثر ایالات اجازه حضور به گروه‌های بین المللی برای نظارت بر انتخابات داده نمی‌شود! این در هیچ کشور غربی سابقه ندارد. ۳.#جری‌ماندرینگ گسترده در مرزبندی‌ها (که آخرین بار در ۲۰۱۰ انجام شد)، باعث شده تا رای مناطق روستایی‌تر ارزشمندتر از رای شهرها باشد/۲