• #جریان_دانشجویی زمانی می‌تواند صدای #دانشگاه و زبان گویای جامعه‌ی خود باشد که آسیب‌ها و نیازهای روز دانشگاه و جامعه را شناسایی و با صدای بلند و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و وابستگی‌ها به عنوان یک جریان #مستقل اجتماعی فریاد بزند.

  • در نشست #دانشگاه_تهران با عنوان «کدام #انجمن_اسلامی؟» پیرامون هویت‌های اصلی #جریان_دانشجویی اسلام‌گرا و تناقض‌های برخی فعالان دانشجویی همچون اعلام مارکسیست بودن، حمایت از خواننده هتاک به امام هادی، اعتراض به راه‌اندازی نمازخانه و … مطالبی را با دانشجویان درمیان گذاشتم.

  • در سرمقاله پایان سال روزنامه #فرهیختگان با اشاره به یک دهه سلسه‌‌نام‌گذاری‌های سال‌ها برای اقتصاد و #جنگ_اقتصادی تمام‌عیار از سوی دشمن علیه کشور، پیرامون نقش #جریان_دانشجویی در باورمندی به اوضاع جنگی، آمادگی برای نبرد، شکستن محاصره تبلیغاتی و تربیت نیروی انسانی کارآمد نوشتم.

  • #جریان_دانشجویی مطالبه‌ی #عدالتخواهی را با هدف حل مساله و از میان برداشتن مصداق بی‌عدالتی دنبال می‌کند؛ اما اقدامات این روزهای برخی به نام عدالتخواهی که با نادیده گرفتن ظرفیت‌های قانونی و به صورت آنارشیستی و #رادیکالیسم دنبال می‌شود، به دنبال حل هیچ مصداقی از بی‌عدالتی نیست.

  • امروز ۱۳ آبان‌ماه جدای از مناسبت‌های ملی و تاریخی، برای انجمن‌های اسلامی دانشجویان یادآور #موج_سوم #جریان_دانشجویی است که #مستقل از چپ و راست سیاسی و در راستای افشای ماهیت جریانی که با سوءاستفاده از ظرفیت دانشگاه اقدام به سهم‌خواهی از قدرت می‌کرد، تاسیس شد.