• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1396/10/13 ساعت 00:30

    پارسال ۴۰ امضا برای حذف #جدول_۱۷ از بودجه ۹۶ جمع کردم موفق نشدم. خوشبختانه امسال دولت خودش جدول ۱۷ را حذف کرد. هرچند بعضی‌ها به جداول دیگر جهیدند!