• محسن میردامادی   mohsenmirdamadi@

    1397/06/13 ساعت 10:39

    در نظام‌های حزبی یکی از مأموریت‌های حزب #کادرسازی برای مدیریت کشور و دیگر برنامه داشتن برای اداره کشور است. ما در کشورمان به دلایل مختلف امکان داشتن یک #حزب_فراگیر اینچنینی نداریم، اما می‌توانیم در #جبهه_اصلاحات سازمان فراگیر ایجاد کنیم و تا حدی این سازوکار را دموکراتیک کنیم.